TC 2015 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jan. 2015
 • CVR 35874615

Virksomheden TC 2015 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvalsø. De blev etableret i 15. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -563.293 DKK, mens den i 2021 var på -5.056 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -220.615 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-221’ DKK

-414%

Egenkapital

598’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-222’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-220.615 DKK
2021-42.959 DKK
2020-4.384 DKK
2019290.251 DKK
2018301.010 DKK
2017198.589 DKK
201652.101 DKK
2015-3.124 DKK

Likviditetsgrad

88 %

Svag

Afkastningsgrad

-74 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

79 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

758’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

-563’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

159’ DKK

Tilgodehavende

141’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -563’
  -
  -
  -
  -563’
  -
  -5’
  346’
  341’
  -222’
  -
  -222’
  -
  -221’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  617’
  -
  -
  617’
  617’
  -
  -
  -
  0
  -
  141’
  758’
  51’
  -19’
  -
  -
  598’
  -
  598’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  -
  -
  -
  3’
  -
  159’
  758’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TC 2015 HOLDING ApS 15.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Hyldebjergvænget 12 · DK-4330 Hvalsø 15.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-22 22.03.2018
2015-01-15 15.01.2015 21.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
51.000 DKK 22.03.2018
50.000 DKK 15.01.2015 21.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 04.05.2017
Selskabet tegnes af direktionen. 15.01.2015 12.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Christiansen 04.05.2017
Thomas Christiansen 15.01.2015 12.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Christiansen 15.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TC 2015 HOLDING ApS

Hyldebjergvænget 12
4330 Hvalsø

CVR

35874615

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. januar 2015

P-nummer

1020071741

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

30704649

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets hovedaktivitet er at udøve holdingvirksomhed, herunder besiddelse af kapitalandele.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

51.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-