FINE HOMES ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2014
 • CVR 35872698

Virksomheden FINE HOMES ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i København SV. De blev etableret i 10. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 131.116 DKK, mens den i 2022 var på 138.065 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 25.041 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

25’ DKK

-90%

Egenkapital

489’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

32’ DKK

-88%

Årets resultat

202325.041 DKK
2022246.093 DKK
2021117.881 DKK
2020-1.234 DKK
201950.298 DKK
201850.584 DKK
201736.913 DKK
201628.284 DKK
2015-94.537 DKK

Likviditetsgrad

27 %

+59%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

13 %

+2%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.904’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

131’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

3.415’ DKK

+3%

Tilgodehavende

325’ DKK

+65%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  131’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  1’
  32’
  -
  32’
  -7’
  25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.578’
  -
  -
  -
  -
  3.578’
  -
  24’
  -
  -
  301’
  325’
  3.904’
  50’
  439’
  -
  -
  489’
  -
  489’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.221’
  2.221’
  1.121’
  -
  -
  -
  6’
  66’
  1.194’
  3.904’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FINE HOMES ApS 10.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Oscar Pettifords Vej 13 · DK-2450 København SV 10.12.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 10.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-10 10.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.12.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 10.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Anders Holm 10.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Holm 10.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FINE HOMES ApS

Oscar Pettifords Vej 13
2450 København SV

CVR

35872698

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2014

P-nummer

1019968223

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drive udlejningsejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-