Andreas Legarth Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jun. 2014
 • CVR 35869840

Virksomheden Andreas Legarth Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 10. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -109.884 DKK, mens den i 2021 var på -20.200 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -712.879 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Andreas Bolvig Legarth.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-713’ DKK

-201%

Egenkapital

-467’ DKK

-290%

Omsætning

-

Resultat før skat

-713’ DKK

-201%

Årets resultat

2022-712.879 DKK
2021-236.784 DKK
2020-132.490 DKK
2019305.848 DKK
2018352.847 DKK
2017-6.216 DKK
2016235.185 DKK
2015-416.198 DKK
201467.455 DKK

Likviditetsgrad

114 %

-84%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-18 %

-935%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-77 %

-471%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

607’ DKK

-49%

Bruttofortjeneste

-110’ DKK

-444%

Gældsforpligtelser

1.075’ DKK

+14%

Tilgodehavende

147’ DKK

-39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -110’
  -
  -
  -
  -110’
  0
  -
  -509’
  -509’
  -713’
  -
  -713’
  -
  -713’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  438’
  -
  -
  460’
  460’
  2’
  8’
  -
  8’
  108’
  147’
  607’
  50’
  -517’
  -
  -
  -467’
  -
  -467’
  -
  -
  -
  -
  945’
  -
  945’
  -
  -
  -
  -
  44’
  86’
  130’
  607’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Andreas Legarth Holding ApS 15.08.2017
A.L. TOTALSERVICE ApS 10.06.2014 14.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Thistedgade 6 · DK-2630 Taastrup 26.11.2018
Høje Taastrup Boulevard 53 · DK-2630 Taastrup 12.02.2018 25.11.2018
Bruunsvej 3 · DK-2630 Taastrup 30.01.2017 11.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.08.2017
812100 Almindelig rengøring i bygninger 30.01.2015 14.08.2017
812210 Vinduespolering 10.06.2014 29.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-15 15.08.2017
2016-07-12 12.07.2016 14.08.2017
2014-06-10 10.06.2014 11.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.06.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 10.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Bolvig Legarth 10.06.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andreas Bolvig Legarth 10.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Andreas Legarth Holding ApS

Thistedgade 6
2630 Taastrup

CVR

35869840

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. juni 2014

P-nummer

1019461692

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

andreas@legarth.eu

Telefon

23277016

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i dattervirksomheder, køb og salg af værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-