HJORTH HOLDING AF 2014 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jun. 2014
 • CVR 35864008

Virksomheden HJORTH HOLDING AF 2014 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Smørum. De blev etableret i 2. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

61’ DKK

-14%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
201549.142 DKK
20141.700 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

61’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

11’ DKK

-48%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  61’
  50’
  11’
  -
  -
  61’
  -
  61’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  61’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HJORTH HOLDING AF 2014 ApS 02.06.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Mosevej 8 · DK-2765 Smørum 02.06.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.06.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-02 02.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.06.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af én direktør 27.11.2017
Selskabet tegnes af direktøren. 02.06.2014 30.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Vidkjær Hjorth 27.11.2017
Jesper Vidkjær Hjorth 02.06.2014 30.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Vidkjær Hjorth 02.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HJORTH HOLDING AF 2014 ApS

Mosevej 8
2765 Smørum

CVR

35864008

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juni 2014

P-nummer

1019433419

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre virksomheder.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-