SØEGAARD FINANS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. apr. 2014
 • CVR 35862145

Virksomheden SØEGAARD FINANS ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ulfborg. De blev etableret i 14. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 252.301 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

252’ DKK

-50%

Egenkapital

2.852’ DKK

+4%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

250’ DKK

-51%

Årets resultat

2023252.301 DKK
2022509.271 DKK
20211.386.945 DKK
2020990.431 DKK
2019-526.498 DKK
2018-476.004 DKK
2017169.402 DKK
2016104.678 DKK
2015325.011 DKK
2014370.825 DKK

Likviditetsgrad

706 %

-69%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-66%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.044’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.357’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -10’
  0
  -1’
  1’
  0
  250’
  -
  250’
  -2’
  252’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.687’
  -
  -
  1.687’
  1.687’
  -
  -
  325’
  -
  858’
  1.357’
  3.044’
  50’
  1.396’
  200’
  -
  2.852’
  -
  2.852’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  192’
  3.044’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SØEGAARD FINANS ApS 14.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Holmvej 1 · DK-6990 Ulfborg 14.04.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 14.04.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-14 14.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.04.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 14.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Anders Søegaard 14.04.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Søegaard 14.04.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SØEGAARD FINANS ApS

Holmvej 1
6990 Ulfborg

CVR

35862145

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. april 2014

P-nummer

1019424428

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-