TINA HEIN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. apr. 2014
 • CVR 35855947

Virksomheden TINA HEIN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Tommerup. De blev etableret i 24. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -19.034 DKK, mens den i 2021 var på -21.800 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -583.313 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Tina Lauridsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-583’ DKK

-179%

Egenkapital

5.902’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-583’ DKK

-170%

Årets resultat

2022-583.313 DKK
2021734.263 DKK
2020515.807 DKK
20192.300.246 DKK
2018213.013 DKK
2017489.274 DKK
2016369.231 DKK
2015266.287 DKK
2014489.736 DKK

Likviditetsgrad

92.102 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+75%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.908’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.756’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -19’
  -
  -824’
  -
  -824’
  -583’
  -
  -583’
  -
  -583’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  152’
  152’
  -
  -
  -
  -
  6’
  5.756’
  5.908’
  50’
  5.734’
  118’
  -
  5.902’
  -
  5.902’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  5.908’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TINA HEIN HOLDING ApS 24.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Lindealle 4 · DK-5690 Tommerup 24.04.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-24 24.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.04.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Tina Lauridsen 24.04.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tina Lauridsen 24.04.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TINA HEIN HOLDING ApS

Lindealle 4
5690 Tommerup

CVR

35855947

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. april 2014

P-nummer

1019407647

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter og aktier, formueadministration og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-