MORMET INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. maj 2014
 • CVR 35855130

Virksomheden MORMET INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gram. De blev etableret i 20. maj 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 233.420 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

233’ DKK

+109%

Egenkapital

12.064’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

165’ DKK

+105%

Årets resultat

2022233.420 DKK
2021-2.608.550 DKK
20205.479.023 DKK
2019477.660 DKK
2018-294.457 DKK
2017-739.499 DKK
201625.757 DKK
20152.179.340 DKK
2014520.199 DKK

Likviditetsgrad

443 %

-12%
God

Afkastningsgrad

3 %

> +999%
Svag

Soliditetsgrad

79 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

15.285’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13.672’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  496’
  198’
  -
  39’
  237’
  165’
  -
  165’
  -69’
  233’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  300’
  -
  -
  -
  1.313’
  1.613’
  -
  -
  1.991’
  3’
  3’
  13.672’
  15.285’
  125’
  10.865’
  118’
  -
  12.064’
  -
  12.064’
  -
  134’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.548’
  -
  18’
  -
  3.087’
  15.285’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MORMET INVEST ApS 20.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Arnum Nørremark 30 · DK-6510 Gram 20.05.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2017
999999 Uoplyst 20.05.2014 31.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-20 20.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.05.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Robert Nielsen 20.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Robert Nielsen 20.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MORMET INVEST ApS

Arnum Nørremark 30
6510 Gram

CVR

35855130

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. maj 2014

P-nummer

1019405326

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er kapitalbesiddelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-