MACK BJERRE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. maj 2014
 • CVR 35854193

Virksomheden MACK BJERRE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Køge. De blev etableret i 6. maj 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 295.858 DKK, mens den i 2021 var på 228.388 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -367.886 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-368’ DKK

-273%

Egenkapital

186’ DKK

-72%

Omsætning

-

Resultat før skat

-308’ DKK

-244%

Årets resultat

2022-367.886 DKK
2021212.045 DKK
2020166.267 DKK
2019219.920 DKK
201860.841 DKK
2017161.621 DKK
2016157.521 DKK
2015118.895 DKK
201474.672 DKK

Likviditetsgrad

295 %

-82%
God

Afkastningsgrad

98 %

+221%
God

Soliditetsgrad

71 %

-25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

261’ DKK

-63%

Bruttofortjeneste

296’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

221’ DKK

-62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  296’
  -
  -39’
  -
  257’
  7’
  -572’
  -
  -565’
  -308’
  -
  -308’
  -60’
  -368’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  5’
  14’
  25’
  221’
  261’
  50’
  18’
  118’
  -
  186’
  -
  186’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  75’
  261’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MACK BJERRE HOLDING ApS 01.03.2017
K. BJERRE HOLDING ApS 06.05.2014 28.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Bellisvej 8 · DK-4600 Køge 06.01.2015
Vibevej 9 · DK-4600 Køge 06.05.2014 05.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.05.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-01 01.03.2017
2015-10-19 19.10.2015 28.02.2017
2014-05-06 06.05.2014 18.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.05.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 06.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Kenny Bjerre 06.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenny Bjerre 06.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MACK BJERRE HOLDING ApS

Bellisvej 8
4600 Køge

CVR

35854193

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. maj 2014

P-nummer

1019401207

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Pædagogisk Vikarservice ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kenny@autismetilbuddet.dk

Telefon

40444645

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drive holdingselskab og anden konsulent virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-