HVIDESANDEBIKE.DK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. maj 2014
 • CVR 35849017

Virksomheden HVIDESANDEBIKE.DK ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af varer til fritid og sport" og har adresse i Hvide Sande. De blev etableret i 12. maj 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 782.666 DKK, mens den i 2021 var på 699.553 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 220.031 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

220’ DKK

+16%

Egenkapital

854’ DKK

+35%

Omsætning

-

Resultat før skat

288’ DKK

+19%

Årets resultat

2022220.031 DKK
2021188.925 DKK
2020165.274 DKK
2019103.769 DKK
201827.624 DKK
201734.580 DKK
20165.935 DKK
201557.805 DKK

Likviditetsgrad

81 %

-20%
Svag

Afkastningsgrad

9 %

+24%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

22 %

+39%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.948’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

783’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

2.965’ DKK

-12%

Tilgodehavende

703’ DKK

-39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  783’
  -
  -419’
  -
  364’
  0
  -76’
  -
  -76’
  288’
  -
  288’
  -
  220’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  665’
  -
  3.245’
  -
  -
  -
  -
  3.245’
  -
  6’
  -
  -
  696’
  703’
  3.948’
  50’
  804’
  -
  -
  854’
  -
  854’
  129’
  129’
  1.358’
  -
  -
  -
  2.103’
  -
  -
  -
  -
  36’
  594’
  862’
  3.948’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HVIDESANDEBIKE.DK ApS 12.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Fyrvej 10 · DK-6960 Hvide Sande 01.08.2014
Bakkevej 18 · DK-6960 Hvide Sande 12.05.2014 31.07.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 12.05.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-12 12.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.05.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 12.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Martin Thygesen 12.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Thygesen 12.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HVIDESANDEBIKE.DK ApS

Fyrvej 10
6960 Hvide Sande

CVR

35849017

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. maj 2014

P-nummer

1019381214

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

772100
Udlejning og leasing af varer til fritid og sport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med cykeludlejning og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-