META 3 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. maj 2014
 • CVR 35847561

Virksomheden META 3 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 2. maj 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.882 DKK, mens den i 2021 var på -12.167 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.692.243 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.692’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.890’ DKK

+640%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.689’ DKK

> +999%

Årets resultat

20221.692.243 DKK
2021102.401 DKK
2020-6.903 DKK
2019-6.869 DKK
2018-7.588 DKK
2017121.329 DKK
2016-20.409 DKK
2015-51.664 DKK
2014125.000 DKK

Likviditetsgrad

1.443 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

+94%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.017’ DKK

+281%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.831’ DKK

+429%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -6’
  900’
  899’
  1.689’
  -
  1.689’
  -3’
  1.692’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  186’
  186’
  -
  -
  71’
  -
  1.760’
  1.831’
  2.017’
  40’
  1.791’
  59’
  -
  1.890’
  -
  1.890’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  61’
  127’
  2.017’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
META 3 HOLDING ApS 26.08.2021
META 3 HOLDING IVS 02.05.2014 25.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bukkeballevej 54B · DK-2960 Rungsted Kyst 03.06.2020
Sdr. Jagtvej 6A · DK-2970 Hørsholm 02.05.2014 02.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.09.2016
999999 Uoplyst 02.05.2014 06.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-26 26.08.2021
2014-05-02 02.05.2014 25.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.08.2021
1 DKK 02.05.2014 25.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 14.10.2016
Selskabet tegnes af en direktør alene. 02.05.2014 22.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Schrøder 14.10.2016
Thomas Schrøder 02.05.2014 22.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Schrøder 02.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

META 3 HOLDING ApS

Bukkeballevej 54
2960 Rungsted Kyst

CVR

35847561

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. maj 2014

P-nummer

1019374277

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed igennem ejerskab i andre danske og/eller udenlandske selskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-