PERLSEC ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. maj 2014
 • CVR 35846093

Virksomheden PERLSEC ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 8. maj 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.601 DKK, mens den i 2021 var på -7.460 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.601 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+38%

Egenkapital

47’ DKK

-9%

Omsætning

1’ DKK

Resultat før skat

-5’ DKK

+38%

Årets resultat

2022-4.601 DKK
2021-7.460 DKK
2020-11.952 DKK
2019-37.363 DKK
20182.883 DKK
201751.922 DKK
201626.422 DKK
2015-46.550 DKK
201419.337 DKK

Likviditetsgrad

1.327 %

+25%
God

Afkastningsgrad

-9 %

+31%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

+2%
God

Overskudsgrad

-920 %

Ikke tilfredsst.

Balance

51’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

51’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  1’
  -5’
  -
  -
  5’
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  51’
  51’
  51’
  27’
  -5’
  -
  25’
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  4’
  51’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PERLSEC ApS 08.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Højagerparken 61 · DK-2750 Ballerup 08.05.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 08.05.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-08 08.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.05.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 08.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Kim Jørgensen 08.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Jørgensen 08.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PERLSEC ApS

Højagerparken 61
2750 Ballerup

CVR

35846093

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. maj 2014

P-nummer

1019367556

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kim@perlsec.dk

Telefon

23377821

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling af IT, herunder konsulentbistand vedrørende IT samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-