SK CARAVAN ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 6. maj 2014
 • CVR 35844481

Virksomheden SK CARAVAN ApS befinder sig i branchen "Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv." og har adresse i Blommenslyst. De blev etableret i 6. maj 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 8.382.367 DKK, mens den i 2020 var på 7.544.723 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 647.800 DKK.

Medarbejderstaben består af 20 personer, hvor direktionen bl.a. består af Aage Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

648’ DKK

+12%

Egenkapital

2.838’ DKK

+30%

Omsætning

-

Resultat før skat

826’ DKK

+8%

Årets resultat

2021647.800 DKK
2020580.385 DKK
2019-780.031 DKK
2018382.131 DKK
2017586.117 DKK
201623.085 DKK
2015795.807 DKK
2014677.564 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

5 %

-26%
Svag

Soliditetsgrad

10 %

-1%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

29.281’ DKK

+31%

Bruttofortjeneste

8.382’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

26.085’ DKK

+32%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  8.382’
  -6.465’
  -363’
  -
  1.554’
  -
  -728’
  -
  -728’
  826’
  -
  826’
  -
  648’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  33’
  33’
  -
  253’
  -
  6.119’
  -
  -
  -
  -
  6.153’
  21.949’
  455’
  229’
  185’
  119’
  -
  29.281’
  50’
  2.788’
  -
  -
  2.838’
  -
  2.838’
  358’
  358’
  1.759’
  -
  -
  383’
  9.006’
  258’
  118’
  8.163’
  94’
  1.559’
  6.833’
  17.079’
  29.281’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SK CARAVAN ApS 06.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Ubberudvej 121 · DK-5491 Blommenslyst 12.12.2022
Telemarken 1 · DK-5600 Faaborg 24.11.2014 11.12.2022
Ubberudvej 121 · DK-5491 Blommenslyst 06.05.2014 23.11.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. 01.12.2014
999999 Uoplyst 06.05.2014 30.11.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-12 12.12.2022
2017-12-01 01.12.2017 11.12.2022
2014-11-28 28.11.2014 30.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.05.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.11.2014 13.06.2023

Direktører

Navn Fra Til
Aage Nielsen 06.05.2014 12.12.2022
Lars Blom Nielsen 06.05.2014 13.06.2023
Aage Nielsen 06.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Blom Nielsen 06.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SK CARAVAN ApS

Ubberudvej 121
5491 Blommenslyst

CVR

35844481

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. maj 2014

P-nummer

1019360888

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Campingshop ApS
 • Campingshop.dk ApS
 • FAABORG CAMPINGCENTER ApS
 • HKS Camping af 2011 ApS
 • HKS Campingshop ApS

Branchekode

451910
Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel med campingvogne, telte og lignende fritidsudstyr og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

20

Reklamebeskyttelse

Nej