WENNEBERG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. apr. 2014
 • CVR 35842896

Virksomheden WENNEBERG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 28. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -15.029 DKK, mens den i 2022 var på -14.327 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 126.208 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

126’ DKK

+110%

Egenkapital

4.950’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

171’ DKK

+112%

Årets resultat

2023126.208 DKK
2022-1.266.390 DKK
2021342.030 DKK
2020512.233 DKK
2019702.770 DKK
2018-444.070 DKK
2017107.990 DKK
2016-211.359 DKK
20151.694.513 DKK
2014597.977 DKK

Likviditetsgrad

844 %

-17%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.289’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.862’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  206’
  -20’
  0
  186’
  171’
  -
  171’
  -44’
  126’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.427’
  -
  -
  2.427’
  2.427’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.862’
  5.289’
  50’
  4.778’
  122’
  -
  4.950’
  -
  4.950’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  235’
  -
  98’
  -
  5’
  -
  339’
  5.289’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WENNEBERG HOLDING ApS 28.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Ryesgade 27 · DK-8000 Aarhus C 28.04.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 28.04.2014 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-28 28.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.04.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. 28.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lone Margrethe Wenneberg 28.04.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lone Margrethe Wenneberg 28.04.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WENNEBERG HOLDING ApS

Ryesgade 27
8000 Aarhus C

CVR

35842896

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. april 2014

P-nummer

1019347784

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder at eje aktier i Futurecompany A/S.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-