M. FRUERGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. apr. 2014
 • CVR 35841199

Virksomheden M. FRUERGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 28. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -16.696 DKK, mens den i 2021 var på -6.312 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 80.814 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

81’ DKK

-25%

Egenkapital

452’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

81’ DKK

-25%

Årets resultat

202280.814 DKK
2021107.956 DKK
2020-71.797 DKK
201922.349 DKK
2018-55.791 DKK
20178.081 DKK
201694.606 DKK
2015240.969 DKK
201424.736 DKK

Likviditetsgrad

36 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

-203%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

+39%
God

Overskudsgrad

-

Balance

593’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

-165%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

51’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -17’
  -
  0
  -
  0
  81’
  -
  81’
  -
  81’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  542’
  542’
  -
  -
  -
  -
  51’
  51’
  593’
  40’
  344’
  -
  -
  452’
  -
  452’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  141’
  141’
  593’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M. FRUERGAARD HOLDING ApS 16.07.2021
M. FRUERGAARD HOLDING IVS 28.04.2014 15.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Lundely 10 · DK-2900 Hellerup 12.04.2019
Lundely 10 · DK-2900 Hellerup 28.04.2014 11.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 28.04.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-16 16.07.2021
2014-04-28 28.04.2014 15.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.07.2021
1 DKK 28.04.2014 15.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 28.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Mia Sludekilde Fruergaard 28.04.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mia Sludekilde Fruergaard 28.04.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M. FRUERGAARD HOLDING ApS

Lundely 10
2900 Hellerup

CVR

35841199

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. april 2014

P-nummer

1019334135

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivning, handel, håndværk og industri, direkte eller indirekte, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-