PSYKIATRI KONSULENTERNE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. apr. 2014
 • CVR 35837809

Virksomheden PSYKIATRI KONSULENTERNE ApS befinder sig i branchen "Døgninstitutioner for børn og unge" og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 25. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.108.307 DKK, mens den i 2021 var på 2.386.870 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 110.882 DKK.

Medarbejderstaben består af 7 personer, hvor direktionen bl.a. består af Benny Skjødt Nørgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

111’ DKK

-71%

Egenkapital

1.127’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

143’ DKK

-71%

Årets resultat

2022110.882 DKK
2021387.731 DKK
2020274.795 DKK
2019134.191 DKK
2018341.881 DKK
2017195.551 DKK
2016242.059 DKK
201558.770 DKK
2014-13.750 DKK

Likviditetsgrad

750 %

+156%
God

Afkastningsgrad

12 %

-59%
God

Soliditetsgrad

87 %

+33%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.292’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

1.108’ DKK

-54%

Gældsforpligtelser

165’ DKK

-72%

Tilgodehavende

1.210’ DKK

-30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.108’
  -954’
  -
  -
  155’
  -
  -11’
  -
  -11’
  143’
  -
  143’
  -32’
  111’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  83’
  83’
  -
  137’
  -
  -
  1.069’
  1.210’
  1.292’
  50’
  -7’
  118’
  966’
  1.127’
  -
  1.127’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  27’
  -
  161’
  1.292’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PSYKIATRI KONSULENTERNE ApS 25.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Haspegårdsvej 44A · DK-2880 Bagsværd 25.03.2021
Bagsværd Torv 6 · DK-2880 Bagsværd 16.12.2014 24.03.2021
Haspegårdsvej 44A · DK-2880 Bagsværd 25.04.2014 15.12.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
879010 Døgninstitutioner for børn og unge 25.04.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-03-16 16.03.2015
2014-04-25 25.04.2014 15.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.04.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 25.04.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Flemming Bjørndal 25.04.2014 16.03.2015
Benny Skjødt Nørgaard 25.04.2014 13.03.2015
Jan Brun Andersen 25.04.2014 13.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Camilla Guldbæk 27.07.2021
Benny Skjødt Nørgaard 25.04.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Benny Skjødt Nørgaard 25.04.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PSYKIATRI KONSULENTERNE ApS

Haspegårdsvej 44
2880 Bagsværd

CVR

35837809

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. april 2014

P-nummer

1019326450

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

879010
Døgninstitutioner for børn og unge

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@psykkon.dk

Telefon

24613695

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, der hjælper kommunerne med at behandle psykisk sårbare og udsatte borgere, herunder hjælp til at integrere flygtninge, gennemføre ressourceforløb, yde mentorstøtte og bostøtte samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

7

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-