M. VANGGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. mar. 2014
 • CVR 35836578

Virksomheden M. VANGGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 27. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -18.475 DKK, mens den i 2021 var på -40.815 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 458.584 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

459’ DKK

-44%

Egenkapital

1.966’ DKK

+21%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022458.584 DKK
2021824.947 DKK
2020155.138 DKK
201976.200 DKK
2018361.317 DKK
2017159.413 DKK
2016475.194 DKK
201510.274 DKK
2014-56.412 DKK

Likviditetsgrad

100 %

-10%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

29 %

+21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.727’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-18’ DKK

+55%

Gældsforpligtelser

4.761’ DKK

-7%

Tilgodehavende

487’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -18’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -162’
  -
  -154’
  -
  -
  -
  -
  459’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.240’
  6.240’
  -
  -
  -
  -
  74’
  487’
  6.727’
  40’
  1.808’
  118’
  -
  1.966’
  -
  1.966’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.276’
  -
  -
  -
  -
  5’
  0
  485’
  6.727’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M. VANGGAARD HOLDING ApS 12.11.2019
M. VANGGAARD HOLDING IVS 27.03.2014 11.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Lærkevej 6 · DK-7500 Holstebro 27.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 27.03.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-12 12.11.2019
2014-03-27 27.03.2014 11.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.11.2019
5.000 DKK 27.03.2014 11.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 27.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Morten Vanggaard Nielsen 27.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Vanggaard Nielsen 27.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M. VANGGAARD HOLDING ApS

Lærkevej 6
7500 Holstebro

CVR

35836578

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. marts 2014

P-nummer

1019324261

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt lignende aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-