INVESTORY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. apr. 2014
 • CVR 35833234

Virksomheden INVESTORY ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Valby. De blev etableret i 15. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.109 DKK, mens den i 2022 var på -633 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.556 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-192%

Egenkapital

77’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

-63%

Årets resultat

2023-1.556 DKK
2022-532 DKK
20213.833 DKK
20200 DKK
20190 DKK
2018-59.404 DKK
2017-274 DKK
201643.368 DKK
2015-6 DKK
2014-2.112 DKK

Likviditetsgrad

206 %

-63%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

51 %

-38%
God

Overskudsgrad

-

Balance

150’ DKK

+57%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-75%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

150’ DKK

+57%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  0
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  150’
  150’
  110’
  -33’
  -
  -
  77’
  -
  77’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  73’
  150’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INVESTORY ApS 15.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Havebo 11B · DK-2500 Valby 15.04.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 15.04.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-15 15.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
110.000 DKK 15.04.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Friis 15.04.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tanya Bryde Simonsen 22.12.2022
Mikael Friis 15.04.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INVESTORY ApS

Havebo 11
2500 Valby

CVR

35833234

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. april 2014

P-nummer

1019315718

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i udviklingsvirksomheder, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

110.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-