JAKOB ODGAARD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. mar. 2014
 • CVR 35830693

Virksomheden JAKOB ODGAARD ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 1. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -20.404 DKK, mens den i 2022 var på -14.350 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -26.958 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-27’ DKK

-103%

Egenkapital

1.208’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-27’ DKK

-103%

Årets resultat

2023-26.958 DKK
2022939.473 DKK
202127.366 DKK
2020140.091 DKK
2019-16.989 DKK
2018-118.535 DKK
2017126.628 DKK
201617.789 DKK
2015119.199 DKK

Likviditetsgrad

25 %

-44%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.379’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-20’ DKK

-42%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

42’ DKK

-48%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -
  0
  -7’
  -
  -7’
  -27’
  -
  -27’
  -
  -27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.337’
  1.337’
  -
  -
  -
  42’
  -
  42’
  1.379’
  40’
  1.168’
  -
  -
  1.208’
  -
  1.208’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  18’
  171’
  1.379’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JAKOB ODGAARD ApS 18.11.2020
JAKOB ODGAARD IVS 01.03.2014 17.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Mageltornvej 12 · DK-8240 Risskov 01.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.09.2014
999999 Uoplyst 01.03.2014 31.08.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-18 18.11.2020
2017-11-29 29.11.2017 17.11.2020
2014-03-01 01.03.2014 28.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.11.2020
1 DKK 01.03.2014 17.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 01.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Odgaard 01.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Odgaard 02.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JAKOB ODGAARD ApS

Mageltornvej 12
8240 Risskov

CVR

35830693

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 2014

P-nummer

1019306336

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er via konsulentydelser indenfor salg og marketing.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-