VVS SERVICE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. mar. 2014
 • CVR 35822143

Virksomheden VVS SERVICE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 26. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 114.590 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

115’ DKK

+26%

Egenkapital

200’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

116’ DKK

+28%

Årets resultat

2023114.590 DKK
202290.785 DKK
202177.317 DKK
202092.426 DKK
201926.515 DKK
2018164.762 DKK
2017-15.682 DKK
2016-22.833 DKK
201559.117 DKK
2014-41.874 DKK

Likviditetsgrad

165 %

+158%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

227’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

44’ DKK

+96%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -1’
  117’
  116’
  116’
  -
  116’
  -2’
  115’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  183’
  -
  -
  183’
  183’
  -
  -
  36’
  -
  -
  44’
  227’
  50’
  17’
  122’
  -
  200’
  -
  200’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  227’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VVS SERVICE HOLDING ApS 26.03.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Strandbovej 23 · DK-2650 Hvidovre 26.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 26.03.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-26 26.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.03.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 26.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Peter Rebien Schønebeck Kristiansen 26.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Rebien Schønebeck Kristiansen 26.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VVS SERVICE HOLDING ApS

Strandbovej 23
2650 Hvidovre

CVR

35822143

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. marts 2014

P-nummer

1019278200

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller