COUTURE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. apr. 2014
 • CVR 35820647

Virksomheden COUTURE ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Humlebæk. De blev etableret i 3. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.071 DKK, mens den i 2021 var på -2.021 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.361 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+167%

Egenkapital

4’ DKK

+46%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

-2%

Årets resultat

20221.361 DKK
2021-2.021 DKK
2020-7.737 DKK
20198.119 DKK
201816.867 DKK
2017985 DKK
2016-51.482 DKK
2015-4.148 DKK
2014-7.986 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-48 %

+30%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4’ DKK

+46%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

+46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  4’
  -4’
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  4’
  50’
  -46’
  -
  -
  4’
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
COUTURE ApS 03.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Torpenvangen 35 · DK-3050 Humlebæk 24.05.2023
Kirkeskov Alle 3 · DK-3050 Humlebæk 25.11.2020 23.05.2023
Helstedsvej 4 · DK-3480 Fredensborg 03.04.2014 24.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.06.2020
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 05.04.2014 29.06.2020
999999 Uoplyst 03.04.2014 04.04.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-12 12.08.2020
2014-04-03 03.04.2014 11.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.04.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 03.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Mette Garfield Hansen 03.04.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Garfield Hansen 03.04.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

COUTURE ApS

Torpenvangen 35
3050 Humlebæk

CVR

35820647

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. april 2014

P-nummer

1019274612

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er passiv investering og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-