Syddansk Ejendomsservice ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2014
 • CVR 35818561

Virksomheden Syddansk Ejendomsservice ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 1. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.000 DKK, mens den i 2022 var på -2.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.256 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

+317%

Egenkapital

89’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

2’ DKK

+225%

Årets resultat

20232.256 DKK
2022541 DKK
2021-103.441 DKK
2020-32.259 DKK
2019-14.450 DKK
20182.041 DKK
20177.053 DKK
201614.631 DKK
2015211.552 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-3 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

89’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

89’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  5’
  0
  -
  5’
  2’
  -
  2’
  -
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  89’
  89’
  40’
  49’
  -
  -
  89’
  -
  89’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  89’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Syddansk Ejendomsservice ApS 18.01.2024
Særlige Talenter ApS 30.09.2021 17.01.2024
Danske Equities ApS 20.07.2021 29.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Benediktsgade 46 · DK-5000 Odense C 22.01.2024
Vejgården 56 · DK-4160 Herlufmagle 20.07.2021 21.01.2024
Helgesvej 27 · DK-4160 Herlufmagle 15.01.2021 19.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 18.01.2024
742000 Fotografisk virksomhed 01.10.2021 17.01.2024
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.04.2014 30.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-01-18 18.01.2024
2021-09-30 30.09.2021 17.01.2024
2021-07-20 20.07.2021 29.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.07.2021
1.000 DKK 01.04.2014 19.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 01.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Peter Juhl Marloth 22.01.2024
Martin Egede Jensen Lysfelt 01.04.2014 22.01.2024
Martin Egede Jensen Lysfelt 01.04.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Juhl Marloth 22.01.2024
Martin Egede Jensen Lysfelt 01.04.2014
Martin Egede Jensen Lysfelt 01.04.2014 22.01.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Syddansk Ejendomsservice ApS

Benediktsgade 46
5000 Odense C

CVR

35818561

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2014

P-nummer

1019269074

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i ejendomme, herunder de aktiviteter som ledelsen måtte finde relevant i den forbindelse

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller