PER HENRIK LAUSTEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. mar. 2014
 • CVR 35815821

Virksomheden PER HENRIK LAUSTEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 28. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.866 DKK, mens den i 2021 var på -724 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.815 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

-109%

Egenkapital

115’ DKK

-27%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-12’ DKK

-109%

Årets resultat

2022-11.815 DKK
2021134.861 DKK
202083.902 DKK
2019131.023 DKK
2018102.807 DKK
2017195.453 DKK
2016105.908 DKK
2015-235 DKK
2014-5.820 DKK

Likviditetsgrad

10 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-237%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

126’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-158%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-97%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  2’
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -
  -
  125’
  125’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  126’
  40’
  75’
  -
  -
  115’
  -
  115’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  126’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PER HENRIK LAUSTEN HOLDING ApS 23.05.2019
PER HENRIK LAUSTEN HOLDING IVS 28.03.2014 22.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Sjælsøparken 62 · DK-3450 Allerød 28.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.03.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-23 23.05.2019
2014-03-28 28.03.2014 22.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.05.2019
1 DKK 28.03.2014 22.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Per Henrik Lausten 28.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Henrik Lausten 28.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PER HENRIK LAUSTEN HOLDING ApS

Sjælsøparken 62
3450 Allerød

CVR

35815821

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. marts 2014

P-nummer

1019260166

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

60868400

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-