LAISEN INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. mar. 2014
 • CVR 35814701

Virksomheden LAISEN INVEST ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med computere, ydre enheder og software" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 27. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 32.215 DKK, mens den i 2022 var på 30.113 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 19.181 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

19’ DKK

+4%

Egenkapital

93’ DKK

+26%

Omsætning

-

Resultat før skat

25’ DKK

+4%

Årets resultat

202319.181 DKK
202218.496 DKK
202135.030 DKK
2020-943 DKK
20191.589 DKK
2018-10.759 DKK
201720.679 DKK
201613.982 DKK
201516.368 DKK
201418.989 DKK

Likviditetsgrad

43 %

+10%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+5%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

20 %

+23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

459’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

32’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

159’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  32’
  -
  -
  -
  32’
  -
  -8’
  -
  -8’
  25’
  -
  25’
  -5’
  19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  300’
  300’
  -
  -
  -
  2’
  106’
  159’
  459’
  50’
  43’
  -
  -
  93’
  -
  93’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  354’
  -
  -
  -
  -
  -
  366’
  459’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LAISEN INVEST ApS 27.03.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Ubberødvej 22 · DK-2970 Hørsholm 21.08.2020
Gl Hovedgade 12 · DK-2970 Hørsholm 15.10.2019 20.08.2020
Ubberødvej 22 · DK-2970 Hørsholm 27.03.2014 14.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software 27.03.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-27 27.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.03.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 27.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jan Laisen 27.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Laisen 27.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LAISEN INVEST ApS

Ubberødvej 22
2970 Hørsholm

CVR

35814701

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. marts 2014

P-nummer

1019256622

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

465100
Engroshandel med computere, ydre enheder og software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

laiseninvest@gmail.com

Telefon

30380604

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er engroshandel med computere, ydre enheder og software samt business consulting.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-