AUCON ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. mar. 2014
 • CVR 35814493

Virksomheden AUCON ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 25. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -21.404 DKK, mens den i 2021 var på -35.524 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 214.687 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

215’ DKK

+6%

Egenkapital

209’ DKK

+92%

Omsætning

-

Resultat før skat

215’ DKK

Årets resultat

2022214.687 DKK
2021201.679 DKK
2020119.625 DKK
2019152.659 DKK
2018-410.429 DKK
2017-103.995 DKK
2016-4.343 DKK
2015-73.800 DKK
2014158.908 DKK

Likviditetsgrad

30 %

-27%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

9 %

+93%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

2.253’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

+40%

Gældsforpligtelser

2.044’ DKK

-5%

Tilgodehavende

3’ DKK

-73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -
  -
  -64’
  -
  -64’
  215’
  -
  215’
  -
  215’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.250’
  2.250’
  -
  -
  -
  2’
  1’
  3’
  2.253’
  50’
  42’
  118’
  -
  209’
  -
  209’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.033’
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  11’
  2.253’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AUCON ApS 25.03.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Bødkervej 5 · DK-8920 Randers NV 25.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 23.06.2014
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 25.03.2014 22.06.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-25 25.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.03.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af mindst en direktør 25.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lars Østrup 25.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Østrup 11.02.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AUCON ApS

Bødkervej 5
8920 Randers NV

CVR

35814493

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. marts 2014

P-nummer

1019255634

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivnings- og handelsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af mindst en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-