STRØM P ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. feb. 2014
 • CVR 35813284

Virksomheden STRØM P ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 18. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -38.907 DKK, mens den i 2021 var på 47.573 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -38.907 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-39’ DKK

-182%

Egenkapital

125’ DKK

-24%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-39’ DKK

-182%

Årets resultat

2022-38.907 DKK
202147.573 DKK
2020-1.975 DKK
201912.861 DKK
201816.079 DKK
201785.736 DKK
201636.024 DKK
2015-3.125 DKK
2014-7.545 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-26 %

-202%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

83 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

151’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

-39’ DKK

-182%

Gældsforpligtelser

26’ DKK

+5%

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -39’
  -
  -
  -
  -39’
  -
  -
  -6’
  -6’
  -39’
  -
  -39’
  -
  -39’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  55’
  -
  -
  151’
  151’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  151’
  40’
  -1’
  -
  -
  125’
  -
  125’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  21’
  151’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STRØM P ApS 12.05.2020
STRØM P IVS 18.02.2014 11.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Englandsvej 23 · DK-2300 København S 18.02.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.10.2023
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020 04.10.2023
999999 Uoplyst 18.02.2014 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-12 12.05.2020
2014-02-18 18.02.2014 11.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.05.2020
1 DKK 18.02.2014 11.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 18.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Per Mikkel Strøm Poulsen 18.02.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Mikkel Strøm Poulsen 18.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STRØM P ApS

Englandsvej 23
2300 København S

CVR

35813284

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. februar 2014

P-nummer

1019252597

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-