RASMUS ØRGAARD RUDOLF HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. mar. 2014
 • CVR 35813276

Virksomheden RASMUS ØRGAARD RUDOLF HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København Ø. De blev etableret i 24. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.250 DKK, mens den i 2022 var på -2.252 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.689.970 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.690’ DKK

+28%

Egenkapital

5.508’ DKK

+26%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

2.690’ DKK

+28%

Årets resultat

20232.689.970 DKK
20222.096.542 DKK
2021-10.567 DKK
2020889.099 DKK
20191.077.429 DKK
2018985.060 DKK
20171.067.975 DKK
2016567.519 DKK
2015411.180 DKK
2014233.011 DKK

Likviditetsgrad

135.213 %

+538%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+21%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.510’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.690’ DKK

+539%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  23’
  -
  -
  23’
  2.690’
  -
  2.690’
  -
  2.690’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.819’
  3.819’
  -
  -
  -
  50’
  502’
  1.690’
  5.510’
  50’
  2.619’
  1.000’
  -
  5.508’
  -
  5.508’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  1’
  5.510’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RASMUS ØRGAARD RUDOLF HOLDING ApS 24.03.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Sortedam Dossering 65A · DK-2100 København Ø 10.01.2024
Sortedam Dossering 65A · DK-2100 København Ø 08.04.2022 09.01.2024
Classensgade 72 · DK-2100 København Ø 01.05.2014 07.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 24.03.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-24 24.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.03.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Ørgaard Rudolf 24.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Ørgaard Rudolf 07.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RASMUS ØRGAARD RUDOLF HOLDING ApS

Sortedam Dossering 65
2100 København Ø

CVR

35813276

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. marts 2014

P-nummer

1019252589

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

50775690

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller