KOMODO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. mar. 2014
 • CVR 35809805

Virksomheden KOMODO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus V. De blev etableret i 21. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.594 DKK, mens den i 2022 var på -9.907 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.514 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15’ DKK

-92%

Egenkapital

999’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

15’ DKK

-91%

Årets resultat

202314.514 DKK
2022191.262 DKK
2021146.007 DKK
2020183.549 DKK
201952.588 DKK
2018-105.119 DKK
201786.147 DKK
2016189.187 DKK
2015450.601 DKK
2014562.439 DKK

Likviditetsgrad

202 %

-44%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.256’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

520’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  51’
  -
  15’
  66’
  15’
  -
  15’
  -1’
  15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  735’
  -
  -
  735’
  735’
  -
  -
  -
  -
  1’
  520’
  1.256’
  200’
  141’
  122’
  -
  999’
  -
  999’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  189’
  -
  -
  -
  6’
  6’
  257’
  1.256’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KOMODO HOLDING ApS 21.03.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Runestenen 4 · DK-8210 Aarhus V 21.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.05.2014
999999 Uoplyst 21.03.2014 20.05.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-06 06.03.2019
2014-03-21 21.03.2014 05.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 21.03.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 21.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Benjamin Karl Matthew Heusner Brownlee 21.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Benjamin Karl Matthew Heusner Brownlee 21.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KOMODO HOLDING ApS

Runestenen 4
8210 Aarhus V

CVR

35809805

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. marts 2014

P-nummer

1019239094

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller