AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB METTE-INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. mar. 2014
 • CVR 35807691

Virksomheden AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB METTE-INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 19. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.250 DKK, mens den i 2022 var på -7.438 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 165.756 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

166’ DKK

> +999%

Egenkapital

71’ DKK

+175%

Omsætning

-

Resultat før skat

159’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023165.756 DKK
20225.424 DKK
2021-119.585 DKK
202066.073 DKK
2019176.013 DKK
201814.393 DKK
2017-6.196 DKK
2016-52.781 DKK
2015-65.767 DKK

Likviditetsgrad

16 %

+348%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

12 %

+142%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

603’ DKK

+76%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

84’ DKK

+445%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -26’
  192’
  166’
  159’
  -
  159’
  -7’
  166’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  519’
  -
  -
  519’
  519’
  -
  -
  -
  -
  -
  84’
  603’
  50’
  -99’
  -
  -
  71’
  -
  71’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  468’
  -
  1’
  -
  5’
  -
  532’
  603’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB METTE-INVEST ApS 10.04.2014
METTE-INVEST ApS 19.03.2014 09.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Dyrløkke 13 · DK-6400 Sønderborg 10.08.2016
Ringridervej 18 · DK-6400 Sønderborg 19.03.2014 09.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.10.2020
999999 Uoplyst 19.03.2014 26.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-10 10.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.03.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Mette Birkemark 19.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Birkemark 19.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB METTE-INVEST ApS

Dyrløkke 13
6400 Sønderborg

CVR

35807691

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. marts 2014

P-nummer

1019232049

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mhugo@live.dk

Telefon

61777443

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i et fysioterapianpartsselskab samt investeringsvirksomhed i øvrigt

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-