Nordisk Group A/S

 • A/S
 • Etableret 28. dec. 1971
 • CVR 35778012
UNDER KONKURS

Virksomheden Nordisk Group A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af computere og ydre enheder" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 28. december 1971 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 2.778.640 DKK, mens den i 2019 var på 5.228.098 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.134.151 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3.134’ DKK

-348%

Egenkapital

3.540’ DKK

-42%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3.124’ DKK

-256%

Årets resultat

2020-3.134.151 DKK
2019-698.813 DKK
2018-3.619.966 DKK
2017-3.511.809 DKK
2016-1.548.250 DKK
2015-541.019 DKK
2014-3.042.203 DKK
20131.018.596 DKK
20124.074.897 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-21 %

-350%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

25 %

-43%
God

Overskudsgrad

-

Balance

14.057’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

2.779’ DKK

-47%

Gældsforpligtelser

10.517’ DKK

+38%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  2.779’
  -4.708’
  -930’
  -
  -2.903’
  9’
  -222’
  -
  -213’
  -3.124’
  -
  -3.124’
  -
  -3.134’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  384’
  384’
  -
  751’
  -
  751’
  97’
  -
  -
  902’
  2.036’
  6.768’
  3.902’
  -
  55’
  1.243’
  -
  14.057’
  500’
  2.723’
  -
  -
  3.540’
  -
  3.540’
  -
  -
  -
  -
  -
  599’
  599’
  2.403’
  -
  1.731’
  -
  3.382’
  2.402’
  9.918’
  14.057’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordisk Group A/S 20.01.2017
NORDISK SKOLETAVLEFABRIK A/S 28.12.1971 19.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Nordager 26 · DK-6000 Kolding 02.02.2021
Nordager 26 · DK-6000 Kolding 08.10.2020 01.02.2021
Nordager 26 · DK-6000 Kolding 20.10.2018 07.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
262000 Fremstilling af computere og ydre enheder 01.01.2017
264000 Fremstilling af elektronik til husholdninger 01.01.2013 31.12.2016
329900 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 01.01.2008 31.12.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 04.01.1998
500.000 DKK 03.12.1992 03.01.1998
300.000 DKK 30.08.1987 02.12.1992

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede bestyrelse. 04.05.1998 20.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Nordisk Group A/S

Nordager 26
6000 Kolding

CVR

35778012

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

28. december 1971

P-nummer

1001737774

Moderselskab

Datterselskab(er)

Binavne

 • Nordisk Audiovisual A/S
 • Nordisk Boards A/S
 • Nordisk Conference Centre A/S
 • Nordisk Furniture A/S

Branchekode

262000
Fremstilling af computere og ydre enheder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er fabrikation af og handel med skoletavler og enhver i forbindelse dermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

12

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

  Revisor

  -