HAPPY FROG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. mar. 2014
 • CVR 35678972

Virksomheden HAPPY FROG ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 7. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.323 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+75%

Egenkapital

63’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+75%

Årets resultat

2023-2.323 DKK
2022-9.370 DKK
202120.194 DKK
2020-11.871 DKK
2019-26.161 DKK
20187.071 DKK
201782.180 DKK
2016-48.056 DKK
20154.239 DKK

Likviditetsgrad

1.744 %

0%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

64’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

32’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  -
  32’
  32’
  -
  -
  32’
  -
  -
  32’
  64’
  50’
  13’
  -
  -
  63’
  -
  63’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  64’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HAPPY FROG ApS 07.03.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Lindbjergvej 44 · DK-2750 Ballerup 01.03.2017
Klausdalsbrovej 601 · DK-2750 Ballerup 19.12.2016 28.02.2017
Lindbjergvej 44 · DK-2750 Ballerup 07.03.2014 18.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 07.03.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-07 07.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.03.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion. 07.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Carl Lindhardt 07.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Carl Lindhardt 07.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HAPPY FROG ApS

Lindbjergvej 44
2750 Ballerup

CVR

35678972

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. marts 2014

P-nummer

1019194899

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesper@happyfrog.dk

Telefon

52403007

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i andre virksomheder og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-