SOFTHANDLER.COM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. feb. 2014
 • CVR 35676309

Virksomheden SOFTHANDLER.COM ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med computere, ydre enheder og software" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 24. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -315 DKK, mens den i 2020 var på -21.655 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -315 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+99%

Egenkapital

50’ DKK

0%

Omsætning

29’ DKK

Resultat før skat

0 DKK

+99%

Årets resultat

2021-315 DKK
2020-21.655 DKK
2019-29.335 DKK
20180 DKK
20175.388 DKK
201674.435 DKK
2015105.151 DKK
201410.460 DKK

Likviditetsgrad

234 %

-14%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+99%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

57 %

-9%
God

Overskudsgrad

-1 %

Svag

Balance

87’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+99%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

87’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  29’
  0
  -
  -
  29’
  0
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  87’
  87’
  87’
  50’
  -
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  37’
  87’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SOFTHANDLER.COM ApS 24.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Danstrupvej 14 · DK-2100 København Ø 24.02.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software 24.02.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-24 24.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.02.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 24.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Benny Dam 24.02.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
SOFTHANDLER HOLDING ApS 24.02.2014
Benny Dam 21.06.2013 23.02.2014
Bo Dalskov 19.06.2013 23.02.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Erhardt Naumann 24.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SOFTHANDLER.COM ApS

Danstrupvej 14
2100 København Ø

CVR

35676309

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. februar 2014

P-nummer

1019185423

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

474100
Detailhandel med computere, ydre enheder og software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er primært at udøve konsulentvirksomhed på IT området. Hertil kommer andre opgaver, som falder inden for anpartshavernes kompetenceområder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-