PLE EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. mar. 2014
 • CVR 35675493

Virksomheden PLE EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Rønne. De blev etableret i 3. marts 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.578.942 DKK, mens den i 2022 var på 2.191.596 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 858.819 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

859’ DKK

-39%

Egenkapital

6.988’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.160’ DKK

-38%

Årets resultat

2023858.819 DKK
20221.418.525 DKK
202110.039.661 DKK
2020561.496 DKK
20193.541.717 DKK
2018312.923 DKK
2017181.259 DKK
2016-32.824 DKK
201591.739 DKK
2014-35.246 DKK

Likviditetsgrad

12 %

-84%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

10 %

0%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

51 %

+65%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.776’ DKK

-31%

Bruttofortjeneste

1.579’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

6.788’ DKK

-51%

Tilgodehavende

197’ DKK

-97%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.579’
  -
  -227’
  -
  1.352’
  66’
  -259’
  -
  -192’
  1.160’
  -
  1.160’
  -301’
  859’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  120’
  -
  13.579’
  -
  -
  -
  -
  13.579’
  -
  -
  -
  122’
  75’
  197’
  13.776’
  50’
  6.938’
  -
  -
  6.988’
  -
  6.988’
  -
  -
  5.131’
  -
  -
  -
  5.131’
  856’
  -
  -
  -
  -
  45’
  1.658’
  13.776’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PLE EJENDOMME ApS 03.03.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Sandemandsvej 12 · DK-3700 Rønne 03.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 03.03.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-03 03.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.03.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Direktionen 03.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jens Koefoed 03.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Koefoed 04.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PLE EJENDOMME ApS

Sandemandsvej 12
3700 Rønne

CVR

35675493

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. marts 2014

P-nummer

1019181770

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at opføre, administrere, udlejning af og salg af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-