ATELIER LANGKILDE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. feb. 2014
 • CVR 35670475

Virksomheden ATELIER LANGKILDE ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København S. De blev etableret i 26. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.250 DKK, mens den i 2022 var på -8.126 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 295.134 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

295’ DKK

+144%

Egenkapital

5.371’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

295’ DKK

+144%

Årets resultat

2023295.134 DKK
2022-671.186 DKK
20211.591.990 DKK
2020324.621 DKK
2019790.652 DKK
2018755.186 DKK
2017366.227 DKK
20161.624.050 DKK
2015950.512 DKK

Likviditetsgrad

8.508 %

+844%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+22%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.400’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.446’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  441’
  -144’
  -
  298’
  295’
  -
  295’
  0
  295’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  10’
  -
  10’
  -
  -
  -
  2.944’
  2.954’
  -
  -
  -
  -
  66’
  2.446’
  5.400’
  50’
  2.305’
  118’
  -
  5.371’
  -
  5.371’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  5.400’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ATELIER LANGKILDE ApS 26.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Ætnavej 6 · DK-2300 København S 02.10.2017
Ætnavej 6 · DK-2300 København S 24.05.2014 01.10.2017
Jægersborggade 17 · DK-2200 København N 26.02.2014 23.05.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 26.02.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-26 26.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.02.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. 26.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Kristian Langkilde Larsen 26.02.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristian Langkilde Larsen 26.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ATELIER LANGKILDE ApS

Ætnavej 6
2300 København S

CVR

35670475

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. februar 2014

P-nummer

1019165821

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kristian@all.archi

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt andre værdipapirer, at drive handel med værdipapirer og finansiel virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja