WOMAN-HOOD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. feb. 2014
 • CVR 35670181

Virksomheden WOMAN-HOOD ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hornbæk. De blev etableret i 26. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.389 DKK, mens den i 2021 var på -12.258 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -939.457 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-939’ DKK

-937%

Egenkapital

1.517’ DKK

-38%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-939.457 DKK
2021112.270 DKK
2020-753.061 DKK
201993.322 DKK
2018-366.343 DKK
2017-727.386 DKK
2016-335.642 DKK
2015-33.259 DKK
2014-73.375 DKK
2013-73.375 DKK

Likviditetsgrad

20.285 %

-36%
God

Afkastningsgrad

-34 %

-221%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.524’ DKK

-38%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.524’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -521’
  151’
  -569’
  -
  -418’
  -
  -
  -
  -
  -939’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  217’
  1.524’
  1.524’
  80’
  1.437’
  -
  -
  1.517’
  -
  1.517’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  0
  8’
  1.524’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WOMAN-HOOD ApS 26.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Kystvej 1 · DK-3100 Hornbæk 21.08.2020
Kystvej 1 · DK-3100 Hornbæk 26.02.2014 20.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 26.02.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-26 26.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 26.02.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 26.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lisbeth Ericson 26.02.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lisbeth Ericson 26.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WOMAN-HOOD ApS

Kystvej 1
3100 Hornbæk

CVR

35670181

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. februar 2014

P-nummer

1019164930

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investeringer og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-