MARTIN LARSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. feb. 2014
 • CVR 35665617

Virksomheden MARTIN LARSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 18. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.060 DKK, mens den i 2021 var på -6.665 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -553.894 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-554’ DKK

-130%

Egenkapital

4.261’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-556’ DKK

-130%

Årets resultat

2022-553.894 DKK
20211.865.856 DKK
202092.181 DKK
2019360.833 DKK
2018-6.017 DKK
2017-5.049 DKK
2016-4.725 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

71 %

Svag

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.379’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

84’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  2’
  -6’
  -546’
  -550’
  -556’
  -
  -556’
  -2’
  -554’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.295’
  -
  -
  4.295’
  4.295’
  -
  -
  48’
  -
  1’
  84’
  4.379’
  50’
  46’
  -
  -
  4.261’
  -
  4.261’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  113’
  -
  -
  -
  5’
  0
  119’
  4.379’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MARTIN LARSEN HOLDING ApS 18.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Årslevvej 20B · DK-4200 Slagelse 17.09.2019
Sdr.Stationsvej 27A · DK-4200 Slagelse 18.02.2014 16.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 18.02.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-18 18.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.02.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 18.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Martin Rostgaard Larsen 18.02.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Rostgaard Larsen 18.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MARTIN LARSEN HOLDING ApS

Årslevvej 20
4200 Slagelse

CVR

35665617

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. februar 2014

P-nummer

1019147076

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

701010
Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@waterknowledge.dk

Telefon

22784223

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier, anparter og kapitalandele i datterselskaber, administration af tilsluttede selskaber, administration samt handel i øvrigt med værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-