DEJAN CUKIC HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. feb. 2014
 • CVR 35665587

Virksomheden DEJAN CUKIC HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 18. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.125 DKK, mens den i 2021 var på -3.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.125 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

0%

Egenkapital

-24’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

0%

Årets resultat

2022-3.125 DKK
2021-3.125 DKK
2020-3.125 DKK
2019-3.125 DKK
2018-3.125 DKK
2017-3.125 DKK
2016-12.500 DKK
201512.500 DKK
2014-55.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -74’
  -
  -
  -24’
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  24’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DEJAN CUKIC HOLDING ApS 18.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Kongevej 123 · DK-1850 Frederiksberg C 18.06.2021
Gammel Kongevej 123 · DK-1850 Frederiksberg C 13.10.2016 17.06.2021
Sankt Annæ Plads 10B · DK-1250 København K 09.04.2014 12.10.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 18.02.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-18 18.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.02.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør. 18.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Dejan Cukic 18.02.2014 09.03.2016
Dejan Cukic 18.02.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dejan Cukic 18.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DEJAN CUKIC HOLDING ApS

Gammel Kongevej 123
1850 Frederiksberg C

CVR

35665587

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. februar 2014

P-nummer

1019146886

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

decu@mail.dk

Telefon

26132562

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at udøve investeringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-