TGPW HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. feb. 2014
 • CVR 35664726

Virksomheden TGPW HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 17. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.750 DKK, mens den i 2022 var på -8.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 149.382 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

149’ DKK

+131%

Egenkapital

743’ DKK

+25%

Omsætning

-

Resultat før skat

134’ DKK

+128%

Årets resultat

2023149.382 DKK
2022-483.510 DKK
2021341.611 DKK
2020352.702 DKK
2019266.594 DKK
201874.298 DKK
2017105.914 DKK
20162.639 DKK
2015-4.875 DKK

Likviditetsgrad

3 %

-87%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

+37%
God

Overskudsgrad

-

Balance

845’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

-96%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -67’
  -
  -67’
  134’
  -
  134’
  -15’
  149’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  842’
  -
  -
  842’
  842’
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  845’
  50’
  1’
  -
  -
  743’
  -
  743’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  88’
  -
  -
  -
  -
  -
  102’
  845’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TGPW HOLDING ApS 17.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Fredericiavej 69B · DK-7100 Vejle 01.12.2023
Fredericiavej 69B · DK-7100 Vejle 25.01.2023 30.11.2023
Fredericiavej 69B · DK-7100 Vejle 07.05.2019 24.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 25.10.2018
999999 Uoplyst 17.02.2014 24.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-17 17.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.02.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af DIREKTIONEN 17.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Gottlob Ployart Wetche 17.02.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Gottlob Ployart Wetche 18.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TGPW HOLDING ApS

Fredericiavej 69
7100 Vejle

CVR

35664726

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. februar 2014

P-nummer

1019142023

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

thomas.wetche@gmail.com

Telefon

28702522

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er AT DRIVE VIRKSOMHED MED HOLDING

Tegningsregel

Selskabet tegnes af DIREKTIONEN

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-