SNEHVIDEVEJ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. feb. 2014
 • CVR 35663096

Virksomheden SNEHVIDEVEJ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 13. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -217 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-100%

Egenkapital

133’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

-100%

Årets resultat

2022-217 DKK
2021112.069 DKK
202015.234 DKK
2019-6.559 DKK
201825.103 DKK
201730.048 DKK
201667.047 DKK
2015-770 DKK

Likviditetsgrad

725 %

-85%
God

Afkastningsgrad

0 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

154’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

154’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  154’
  154’
  154’
  40’
  73’
  20’
  -
  133’
  -
  133’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  154’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SNEHVIDEVEJ HOLDING ApS 06.08.2021
SNEHVIDEVEJ HOLDING IVS 13.02.2014 05.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Holmevej 1A · DK-8920 Randers NV 13.02.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 13.02.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-08 08.03.2023
2021-08-06 06.08.2021 07.03.2023
2019-08-20 20.08.2019 05.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.08.2021
1 DKK 13.02.2014 05.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Kristian Amdi Konradsen 13.02.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristian Amdi Konradsen 13.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SNEHVIDEVEJ HOLDING ApS

Holmevej 1
8920 Randers NV

CVR

35663096

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. februar 2014

P-nummer

1019134292

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Optima ApS

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe og eje værdipapirer, foretage investering i og besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, samt al virksomhed som er beslægtet hermed. Selskabets formål er endvidere at købe, sælge og drive hjemmesider, webshops og yde konsulent ydelser indenfor digitalisering samt al virksomhed som er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-