PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 31. jan. 2014
 • CVR 35658432

Virksomheden PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Herning. De blev etableret i 31. januar 2014 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 27.614.423 DKK, mens den i 2021 var på 28.765.243 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.234.560 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jan Juul Buskbjerg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.235’ DKK

0%

Egenkapital

1.735’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.235’ DKK

0%

Årets resultat

20221.234.560 DKK
20211.234.560 DKK
20201.234.560 DKK
20191.234.560 DKK
20181.234.560 DKK
20171.800.000 DKK
20161.558.900 DKK
2015927.695 DKK
20141.506.984 DKK

Likviditetsgrad

115 %

-5%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

10 %

-23%
God

Soliditetsgrad

14 %

-21%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

11.966’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

27.614’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11.717’ DKK

+27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  27.614’
  -26.361’
  -35’
  -
  1.219’
  46’
  -
  -
  46’
  1.235’
  -
  1.235’
  -
  1.235’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  67’
  -
  67’
  -
  -
  182’
  182’
  249’
  -
  5.782’
  -
  621’
  714’
  11.717’
  11.966’
  500’
  -
  1.235’
  -
  1.735’
  -
  1.735’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  663’
  9.568’
  10.232’
  11.966’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 05.10.2023
VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 01.03.2014 04.10.2023
VL STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 31.01.2014 28.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Guldborgvej 1 · DK-7400 Herning 08.01.2024
Guldborgvej 1 · DK-7400 Herning 31.01.2014 07.01.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.03.2014
999999 Uoplyst 31.01.2014 28.02.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-10-05 05.10.2023
2014-03-01 01.03.2014 04.10.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 31.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller af komplementaren alene. 01.03.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lars Brændgaard 27.01.2017
Jakob Stiel Korshøj 27.01.2017
Flemming Sillesen 31.01.2014 11.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jan Juul Buskbjerg 11.10.2021
Flemming Sillesen 31.01.2014 11.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014

Guldborgvej 1
7400 Herning

CVR

35658432

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

31. januar 2014

P-nummer

1019115255

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@vistisenlunde.dk

Telefon

97125244

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed omfattende revision af regnskaber samt rådgivning og assistance indenfor områder som falder naturligt for drift af revisionsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller af komplementaren alene.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja