4DM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jan. 2014
 • CVR 35658297

Virksomheden 4DM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 15. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -300.945 DKK, mens den i 2022 var på -8.287 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -788.351 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Dennis Wissendorf Marzec.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-788’ DKK

-455%

Egenkapital

894’ DKK

-47%

Omsætning

-

Resultat før skat

-788’ DKK

-460%

Årets resultat

2023-788.351 DKK
2022221.957 DKK
20211.093.522 DKK
2020200.521 DKK
2019-4.734 DKK
20180 DKK
20170 DKK
2016-49 DKK
201522.253 DKK
2014-84 DKK

Likviditetsgrad

68 %

-80%
Svag

Afkastningsgrad

-25 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

65 %

-27%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.377’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

-301’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

331’ DKK

-52%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -301’
  -30’
  -5’
  -
  -344’
  -
  -17’
  -427’
  -444’
  -788’
  -
  -788’
  -
  -788’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  876’
  53’
  -
  -
  171’
  1.047’
  -
  10’
  -
  -
  207’
  331’
  1.377’
  40’
  678’
  -
  -
  894’
  -
  894’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  158’
  -
  -
  -
  86’
  -
  483’
  1.377’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
4DM HOLDING ApS 28.09.2021
4DM HOLDING IVS 15.01.2014 27.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Lerbjergparken 10A · DK-6400 Sønderborg 19.08.2021
Slotsgade 11 · DK-6400 Sønderborg 14.08.2018 18.08.2021
Vissingsgade 39 · DK-6400 Sønderborg 15.01.2014 13.08.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.07.2022
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2018 30.06.2022
999999 Uoplyst 15.01.2014 31.12.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-16 16.11.2022
2021-09-28 28.09.2021 15.11.2022
2014-01-15 15.01.2014 27.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.09.2021
100 DKK 15.01.2014 27.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 15.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Wissendorf Marzec 17.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Wissendorf Marzec 15.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

4DM HOLDING ApS

Lerbjergparken 10
6400 Sønderborg

CVR

35658297

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. januar 2014

P-nummer

1019114801

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

6400dennis@gmail.com

Telefon

42411407

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med opstartsvirksomheder, innovaive virksomheder, virksomhedsudvikling, læring samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-