RESPONSE OPTIMIZER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2014
 • CVR 35658254

Virksomheden RESPONSE OPTIMIZER ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Frederikssund. De blev etableret i 1. februar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 762.483 DKK, mens den i 2020 var på 2.604.377 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 810.181 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kim Lerborg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

810’ DKK

-28%

Egenkapital

859’ DKK

-27%

Omsætning

-

Resultat før skat

827’ DKK

-54%

Årets resultat

2021810.181 DKK
20201.125.708 DKK
20191.713.478 DKK
20181.260.199 DKK
2017987.991 DKK
2016689.345 DKK
2015422.489 DKK
2014180.289 DKK

Likviditetsgrad

8.557 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

95 %

-21%
God

Soliditetsgrad

98 %

+27%
God

Overskudsgrad

-

Balance

873’ DKK

-42%

Bruttofortjeneste

762’ DKK

-71%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

856’ DKK

-43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  762’
  -75’
  -8’
  -
  830’
  -
  -3’
  -
  -3’
  827’
  -
  827’
  -17’
  810’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  17’
  -
  17’
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  -
  -
  281’
  504’
  856’
  873’
  50’
  9’
  800’
  -
  859’
  -
  859’
  4’
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  10’
  10’
  873’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RESPONSE OPTIMIZER ApS 01.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Jernbanegade 22B · DK-3600 Frederikssund 20.12.2022
Jernbanegade 22B · DK-3600 Frederikssund 24.10.2022 19.12.2022
Nordre Røse Vej 4 · DK-2300 København S 22.09.2021 23.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 09.03.2020
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.02.2014 08.03.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-01 01.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.02.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 01.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Kim Lerborg 01.02.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
Lerborg Holding ApS 15.05.2019
AMBITION A/S 01.01.2017
DIRECTOR ApS 31.12.2016 01.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Lerborg 01.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RESPONSE OPTIMIZER ApS

Jernbanegade 22
3600 Frederikssund

CVR

35658254

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2014

P-nummer

1019114534

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

response-optimizer@live.dk

Telefon

20268090

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt anden i denne forbindelse hermed stående eller afledt virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-