FREDERIKSEN VVS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jan. 2014
 • CVR 35657460

Virksomheden FREDERIKSEN VVS ApS befinder sig i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger" og har adresse i Galten. De blev etableret i 30. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 24.478.189 DKK, mens den i 2021 var på 20.196.945 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.545.087 DKK.

Medarbejderstaben består af 49 personer, hvor direktionen bl.a. består af Rasmus Koed Frederiksen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.545’ DKK

+20%

Egenkapital

6.936’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.291’ DKK

+20%

Årets resultat

20222.545.087 DKK
20212.113.027 DKK
20202.391.445 DKK
20192.536.026 DKK
20182.334.838 DKK
2017828.945 DKK
2016113.101 DKK
201529.492 DKK
20143.781 DKK

Likviditetsgrad

149 %

-26%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

18 %

-12%
God

Soliditetsgrad

37 %

-32%
God

Overskudsgrad

-

Balance

18.964’ DKK

+39%

Bruttofortjeneste

24.478’ DKK

+21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17.573’ DKK

+44%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  24.478’
  -20.712’
  -415’
  -
  3.351’
  45’
  -104’
  -
  -59’
  3.291’
  -
  3.291’
  -746’
  2.545’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  1.181’
  -
  1.181’
  -
  -
  -
  210’
  1.391’
  2.342’
  9.599’
  255’
  131’
  283’
  17.573’
  18.964’
  50’
  6.886’
  -
  -
  6.936’
  -
  6.936’
  257’
  257’
  -
  -
  -
  -
  -
  4.446’
  -
  -
  698’
  2.854’
  3.773’
  11.771’
  18.964’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FREDERIKSEN VVS ApS 30.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Svaneparken 31 · DK-8464 Galten 20.10.2018
Svaneparken 31 · DK-8464 Galten 06.01.2017 19.10.2018
Svaneparken 31 · DK-8464 Galten 17.02.2016 05.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger 01.06.2014
999999 Uoplyst 30.01.2014 31.05.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-05-08 08.05.2015
2014-01-30 30.01.2014 07.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Koed Frederiksen 30.01.2014
Anja Koed Frederiksen 30.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anja Koed Frederiksen 15.06.2016
Rasmus Koed Frederiksen 15.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FREDERIKSEN VVS ApS

Svaneparken 31
8464 Galten

CVR

35657460

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. januar 2014

P-nummer

1019112051

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432200
VVS- og blikkenslagerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@frederiksenvvs.dk

Telefon

26276594

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er VVS virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

49

Reklamebeskyttelse

Ja