GRAACK HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jan. 2014
 • CVR 35652833

Virksomheden GRAACK HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ringe. De blev etableret i 30. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.108 DKK, mens den i 2021 var på -5.400 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 408.766 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

409’ DKK

> +999%

Egenkapital

20’ DKK

+105%

Omsætning

-

Resultat før skat

405’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022408.766 DKK
2021-18.161 DKK
2020-1.193 DKK
2019-22.251 DKK
201822.104 DKK
2017-51.055 DKK
2016-256.719 DKK
2015-153.565 DKK
201442.564 DKK

Likviditetsgrad

11 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+68%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

3 %

+101%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

683’ DKK

+258%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

70’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  422’
  422’
  405’
  -
  405’
  -4’
  409’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  612’
  -
  -
  612’
  612’
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  683’
  50’
  -30’
  -
  -
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  552’
  -
  -
  -
  4’
  -
  662’
  683’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GRAACK HOLDING ApS 30.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Sallinge Ågade 4 · DK-5750 Ringe 06.09.2019
Sallinge Ågade 4 · DK-5750 Ringe 09.06.2017 05.09.2019
Sallinge Ågade 4 · DK-5750 Ringe 30.01.2014 08.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 30.01.2014 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-30 30.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Søren Graack Jensen 30.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Graack Jensen 30.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GRAACK HOLDING ApS

Sallinge Ågade 4
5750 Ringe

CVR

35652833

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. januar 2014

P-nummer

1019094614

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er passiv kapitalanbringelse og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller