D12 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jan. 2014
 • CVR 35650210

Virksomheden D12 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tommerup. De blev etableret i 27. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.088 DKK, mens den i 2021 var på -2.592 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 154.727 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

155’ DKK

+714%

Egenkapital

363’ DKK

+74%

Omsætning

-

Resultat før skat

155’ DKK

+699%

Årets resultat

2022154.727 DKK
202118.999 DKK
2020-112.980 DKK
2019254.395 DKK
201826.551 DKK
20178.720 DKK
2016-1.373 DKK
201512.019 DKK
2014-129 DKK

Likviditetsgrad

1.398 %

+1%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+31%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

367’ DKK

+73%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

53’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -1’
  158’
  158’
  155’
  -
  155’
  0
  155’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  315’
  -
  -
  315’
  315’
  -
  -
  13’
  -
  38’
  53’
  367’
  40’
  50’
  -
  -
  363’
  -
  363’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  0
  4’
  367’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
D12 Holding ApS 27.09.2021
D12 Holding IVS 16.08.2019 26.09.2021
NJORD RISK IVS 27.01.2014 15.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Sortebrovej 12 · DK-5690 Tommerup 27.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.05.2020
642010 Finansielle holdingselskaber 01.01.2020 30.04.2020
464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 09.07.2018 31.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-27 27.09.2021
2019-08-16 16.08.2019 26.09.2021
2016-08-02 02.08.2016 15.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.09.2021
2.500 DKK 27.01.2014 26.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Peter Junget Hansen 27.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Junget Hansen 27.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

D12 Holding ApS

Sortebrovej 12
5690 Tommerup

CVR

35650210

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. januar 2014

P-nummer

1019082179

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-