KBH04 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jan. 2014
 • CVR 35650121

Virksomheden KBH04 ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i København S. De blev etableret i 27. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 28.066 DKK, mens den i 2022 var på 44.633 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.073 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Lone Schønnemann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

28’ DKK

-35%

Egenkapital

-27’ DKK

+51%

Omsætning

-

Resultat før skat

30’ DKK

-30%

Årets resultat

202328.073 DKK
202243.161 DKK
2021-16.714 DKK
2020-71.874 DKK
20196.764 DKK
2018-73.425 DKK
201737.435 DKK
2016-24.245 DKK
201597.722 DKK
2014-104.030 DKK

Likviditetsgrad

45 %

+43%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-124 %

+44%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

22’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

28’ DKK

-37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

22’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  30’
  -2’
  28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  9’
  22’
  22’
  50’
  -77’
  -
  -
  -27’
  -
  -27’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  19’
  49’
  22’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KBH04 ApS 27.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Sixtusvej 20 · DK-2300 København S 27.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 27.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-27 27.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 27.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lone Schønnemann 27.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lone Schønnemann 27.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KBH04 ApS

Sixtusvej 20
2300 København S

CVR

35650121

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. januar 2014

P-nummer

1019081490

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for kommunikation, reklame- og medieverdenen samt dermed beslægtede aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-