TOFTENS EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. okt. 2013
 • CVR 35649794

Virksomheden TOFTENS EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 28. oktober 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 504.581 DKK, mens den i 2022 var på 323.745 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 145.108 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

145’ DKK

-11%

Egenkapital

1.701’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

186’ DKK

-11%

Årets resultat

2023145.108 DKK
2022163.342 DKK
202137.767 DKK
202017.160 DKK
201983.785 DKK
2018169.893 DKK
2017175.825 DKK
2016121.827 DKK
201568.784 DKK
2014-12.094 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-69%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+73%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

26 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.585’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

505’ DKK

+56%

Gældsforpligtelser

4.451’ DKK

-6%

Tilgodehavende

23’ DKK

-69%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  505’
  -
  -65’
  -
  440’
  -
  -254’
  -
  -254’
  186’
  -
  186’
  -41’
  145’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  6.562’
  -
  -
  -
  -
  6.562’
  -
  -
  -
  -
  18’
  23’
  6.585’
  80’
  1.621’
  -
  -
  1.701’
  -
  1.701’
  433’
  433’
  2.302’
  -
  -
  -
  2.331’
  874’
  242’
  -
  -
  87’
  -
  2.119’
  6.585’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TOFTENS EJENDOMME ApS 28.10.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Industriparken 11 · DK-2750 Ballerup 09.06.2022
Brøndbytoften 12 · DK-2605 Brøndby 20.10.2018 08.06.2022
Brøndbytoften 12 · DK-2605 Brøndby 28.10.2013 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.05.2015
999999 Uoplyst 28.10.2013 30.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-10-28 28.10.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 28.10.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 28.10.2013

Direktører

Navn Fra Til
Per Henrik Roland Jensen 28.10.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Henrik Roland Jensen 28.10.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TOFTENS EJENDOMME ApS

Industriparken 11
2750 Ballerup

CVR

35649794

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. oktober 2013

P-nummer

1019080869

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i fast ejendom med udlejning for øje, og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-