Mejlsbye Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jan. 2014
 • CVR 35649425

Virksomheden Mejlsbye Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 24. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.488 DKK, mens den i 2021 var på -4.711 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 257.890 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

258’ DKK

-81%

Egenkapital

4.644’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

258’ DKK

-83%

Årets resultat

2022257.890 DKK
20211.341.057 DKK
20201.399.541 DKK
2019943.861 DKK
2018338.657 DKK
2017556.996 DKK
2016651.484 DKK
2015521.803 DKK
2014418.147 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

+23%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.646’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  236’
  -874’
  -
  -639’
  258’
  -
  258’
  -
  258’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  694’
  85’
  -
  4.646’
  63’
  4.581’
  -
  -
  4.644’
  -
  4.644’
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.646’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mejlsbye Holding ApS 15.04.2021
NASC JEM HOLDING ApS 24.01.2014 14.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kaffevej 53 · DK-2610 Rødovre 16.04.2021
Engelsborgvej 22 · DK-2800 Kgs.Lyngby 24.01.2014 15.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 24.01.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-15 15.04.2021
2014-01-24 24.01.2014 14.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
62.500 DKK 24.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 24.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jens Erik Mejlsbye 24.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Erik Mejlsbye 24.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mejlsbye Holding ApS

Kaffevej 53
2610 Rødovre

CVR

35649425

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. januar 2014

P-nummer

1019079623

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Nasc JEM Holding ApS

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jem@nasc.dk

Telefon

26322002

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab ved at eje kapitalinteresser i andre virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

62.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-