WILGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jan. 2014
 • CVR 35647961

Virksomheden WILGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aabybro. De blev etableret i 14. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.618 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

+14%

Egenkapital

120’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

+7%

Årets resultat

2023-7.618 DKK
2022-8.842 DKK
20211.155 DKK
202025.935 DKK
2019-6.259 DKK
2018-21.098 DKK
2017-11.896 DKK
2016-4.690 DKK
2015-44.614 DKK
2014-1.680 DKK

Likviditetsgrad

22 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+66%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

123’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -5’
  -5’
  -8’
  -
  -8’
  -1’
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  123’
  -
  -
  123’
  123’
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  123’
  200’
  -80’
  -
  -
  120’
  -
  120’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  123’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WILGAARD HOLDING ApS 14.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Thomasmindeparken 22 · DK-9440 Aabybro 14.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 14.01.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-01 01.05.2020
2014-01-14 14.01.2014 30.04.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 14.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 14.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Morten Kvistgaard Wilgaard 14.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Kvistgaard Wilgaard 14.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WILGAARD HOLDING ApS

Thomasmindeparken 22
9440 Aabybro

CVR

35647961

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. januar 2014

P-nummer

1019072149

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

morten@wilgaard.dk

Telefon

20202771

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-