PER Ø ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jan. 2014
 • CVR 35647872

Virksomheden PER Ø ApS befinder sig i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 23. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 120.830 DKK, mens den i 2021 var på 154.409 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 36.190 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

36’ DKK

+191%

Egenkapital

-24’ DKK

+61%

Omsætning

601’ DKK

-21%

Resultat før skat

43’ DKK

+192%

Årets resultat

202236.190 DKK
2021-39.747 DKK
202025.142 DKK
2019-23.994 DKK
2018-32.272 DKK
2017-77.652 DKK
2016-5.771 DKK
20159.729 DKK
201434.810 DKK

Likviditetsgrad

50 %

+32%
Svag

Afkastningsgrad

22 %

+173%
God

Soliditetsgrad

-12 %

+69%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

7 %

+217%
Tilfredsst.

Balance

200’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

121’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

112’ DKK

+36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  601’
  121’
  -
  -29’
  247’
  43’
  -
  -
  -
  -
  43’
  -
  43’
  -
  36’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  88’
  -
  88’
  -
  -
  -
  -
  88’
  25’
  6’
  -
  -
  6’
  112’
  200’
  50’
  -74’
  -
  -
  -24’
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  223’
  200’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PER Ø ApS 23.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Tømmerholtåsen 11 · DK-3200 Helsinge 23.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
21000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 23.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-23 23.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Per Østerberg 23.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Østerberg 23.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PER Ø ApS

Tømmerholtåsen 11
3200 Helsinge

CVR

35647872

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. januar 2014

P-nummer

1019071967

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

21000
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

peroeaps@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er skovbrug og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-