RIGHT BUSINESS CONSULTING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jan. 2014
 • CVR 35647120

Virksomheden RIGHT BUSINESS CONSULTING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København K. De blev etableret i 20. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -72.878 DKK, mens den i 2022 var på -67.207 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.748.750 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

10.749’ DKK

+162%

Egenkapital

38.635’ DKK

+38%

Omsætning

-

Resultat før skat

10.761’ DKK

+162%

Årets resultat

202310.748.750 DKK
20224.109.561 DKK
20214.473.800 DKK
20201.635.499 DKK
20193.737.928 DKK
20183.004.858 DKK
20173.779.041 DKK
20163.320.503 DKK
20151.184.278 DKK
20141.729.172 DKK

Likviditetsgrad

4.513 %

+827%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

38.642’ DKK

+38%

Bruttofortjeneste

-73’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

7’ DKK

-82%

Tilgodehavende

336’ DKK

+70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -73’
  -
  -
  -
  -
  17’
  -12’
  8.963’
  8.968’
  10.761’
  -
  10.761’
  -13’
  10.749’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18.203’
  -
  -
  38.306’
  38.306’
  -
  -
  -
  14’
  304’
  336’
  38.642’
  50’
  22.261’
  118’
  -
  38.635’
  -
  38.635’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  38.642’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RIGHT BUSINESS CONSULTING ApS 20.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Strandgade 12B · DK-1401 København K 09.09.2021
Strandgade 12B · DK-1401 København K 20.01.2014 08.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 20.01.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-20 20.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 20.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Søren Grud Rosenmeier 20.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Grud Rosenmeier 20.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RIGHT BUSINESS CONSULTING ApS

Strandgade 12
1401 København K

CVR

35647120

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. januar 2014

P-nummer

1019070456

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller